LOF-NL ONDERZOEK

Groep 1: mensen met meerdere familieleden en voorouders die lang hebben geleefd

U bent benadert door het onderzoeksteam van het LUMC om mee te doen aan het LOF-NL onderzoek en komt uit een familie waarin meerdere familieleden een hoge leeftijd hebben bereikt. Wilt u de gehele brochure nogmaals lezen KLIK DAN HIER.

Wie mogen meedoen?

Mannen en vrouwen kunnen deelnemen aan het onderzoek als ze een leeftijd van tenminste 75 jaar hebben bereikt en minimaal één broer of één zus hebben die ook 75 jaar of ouder is. Alleen als u beiden mee wilt werken, kunnen wij het LOF-NL onderzoek uitvoeren.

Verder is het belangrijk dat elke deelnemer een extra contactpersoon beschikbaar heeft, bijvoorbeeld een (schoon)zoon of (schoon)dochter.

Wij zouden het fijn vinden als u met uw familie en naasten praat over mogelijke deelname aan het LOF-NL onderzoek.

Wat moet ik doen?

Het LOF-NL onderzoek bestaat uit twee onderdelen die beide bij u thuis zullen plaatsvinden:

Deel 1) U vult een vragenlijst in die u thuis krijgt gestuurd. Wij hebben vragen onder andere over uw familieachtergrond, leefstijl, persoonlijkheid, opleidingsniveau, welvaart en beroep. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twee uur.

Deel 2) Een onderzoeksverpleegkundige brengt u met uw contactpersoon thuis een bezoek, waar een afspraak voor zal worden gemaakt. Tijdens dit bezoek zal een kleine hoeveelheid bloed worden afgenomen. Ook worden een aantal gezondheidstesten afgenomen zoals het meten van uw knijpkracht. Dit thuisbezoek zal ongeveer twee uur duren. U hoeft niet naar het LUMC te komen.

Uw deelname aan dit onderzoek is belangrijk. Wij doen daarom ons best om het onderzoek voor u zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Heeft u verdere vragen over deelname of over dit onderzoek neem contact met ons op.