Wie kunnen er meedoen?

U of een familielid is door het LUMC benadert om mee te doen aan het LOF-NL onderzoek. Heeft u verdere vragen over deelname of over dit onderzoek neem dan contact met ons op. Wij streven ernaar om 600 proefpersonen deel te laten nemen aan het LOF-NL onderzoek.

Ik ben niet benadert door het LUMC, maar ik denk dat ik uit een langlevende familie kom. Dus kan ik samen met mijn familie ook meedoen?

Wij zijn ook opzoek naar langlevende families die niet bekend bij ons zijn. Dus heeft u een broer of zus? Bent u beiden 75 jaar of ouder én zijn uw vader en/of moeder ouder dan 90 jaar (geworden)? Dan zoeken wij u!

U kunt ons bereiken over mogelijke deelname aan LOF-NL, door het contactformulier in te vullen, te e-mailen op LOFNL@LUMC.nl of ons te bellen op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur op   +31 (0)71 526 8640 .

Hoe komt het LOF-NL team aan mijn adres?

De Rijksdienst voor Identiteitsgevens (RvIG) Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) heeft goedkeuring gegeven aan ons verzoek om adresgegevens te ontvangen van mogelijke deelnemers aan het LOF-NL onderzoek. Dus via het RvIG kregen we uw adresgegevens om u uit te kunnen nodigen voor het LOF-NL onderzoek. Behalve de levensduur van uw familieleden en uw adresgegevens, hebben wij geen verdere (medische) gegevens van u.

Mijn broef/zus/neef/nicht doet mee aan het LOF-NL onderzoek. Mag ik ook meedoen aan het LOF-NL onderzoek?

Bent u 90 jaar of ouder en doet één van uw familieleden mee en bent u ook geïnteresseerd om mee te doen? Neem dan contact met ons op om te bespreken of u mee kunt doen.

Kan ik mij opgeven om mee te doen aan het LOF-NL onderzoek?

Aan de basis van LOF-NL ligt uitgebreid genealogisch onderzoek die we hebben verricht in de Historische Steekproef Nederland. Hiermee zijn we begonnen rond het jaartaal 1812 en zijn we naar het heden gegaan. Hier hebben we stambomen uit heel Nederland gevonden die exceptioneel oud worden. Deze families die over de generaties exceptioneel oud worden benaderen we binnen het LOF-NL onderzoek om mee te doen. Dus bent u benadert door het LOF-NL team, of een broer/zus/neef/nicht? Neem dan contact met ons op om te bespreken of u mee kunt doen.

Ook hebben wij in ons stamboom onderzoek individuen gevonden die als enige binnen hun familie exceptioneel oud zijn geworden, ook hen benaderen wij voor deelname aan LOF-NL.

Bent u, of een familielid, niet benadert voor deelname aan het LOF-NL onderzoek dan kunt u helaas niet deelnemen. Na afloop van het onderzoek maken wij onze bevindingen openbaar.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit het éénmalig invullen van vragenlijsten en een DNA afname die u zelf kunt afnemen of waarvoor wij bij u op bezoek komen. Dit zal in totaal ongeveer 2-4 uur in beslag nemen. U hoeft niet naar het Leids Universitair Medisch Centrum te komen.

Ik doe al mee aan een ander wetenschappelijk onderzoek. Mag ik dan wel meedoen met het LOF-NL onderzoek?

U kunt contact met ons opnemen om te bespreken of u mee kunt doen. Over het algemeen geldt de regel dat meedoen aan meerdere studies tegelijk niet kan maar dat hangt erg van de studie af. Meld altijd bij de onderzoekers dat u ook met ander wetenschappelijk onderzoek meedoet.

Ik doe mee met een bevolkingsonderzoek. Mag ik dan wel meedoen met het LOF-NL onderzoek?

Het bevolkingsonderzoek is geen wetenschappelijk onderzoek maar een screeningsprogramma, dus dat is geen probleem.

Krijgen we als deelnemers naast de algemene resultaten ook de persoonlijke resultaten/informatie over de metingen teruggekoppeld?

In uitzonderlijke gevallen kunnen er genetische varianten worden gevonden waar wij in het onderzoek niet specifiek naar op zoek zijn. Dit worden toevalsbevindingen genoemd. Vanwege de hoge leeftijd die u al heeft bereikt is de kans zeer klein dat het gaat om toevalsbevindingen die relevant zijn voor uw gezondheid of waarvoor medisch handelen nodig is. Daarnaast zit er lange tijd, vaak een aantal jaar, tussen bloedafname en het bestuderen van uw DNA materiaal. Toevalsbevindingen of persoonlijke resultaten worden daarom niet naar u teruggekoppeld.

Ongeveer 2 tot 3 jaar na uw deelname laten wij u in een nieuwsbrief weten wat de eerste uitkomsten zijn van het onderzoek.