LOF-NL ONDERZOEK

Het Langlevende Families van Nederland Onderzoek

Wat is LOF-NL?

We worden steeds ouder. En ouderdom gaat vaak samen met het optreden van een aantal ernstige ziektes. Maar dit hoeft niet het geval te zijn. Er zijn families waarin veel mensen langs natuurlijke weg gezond oud worden, hier kunnen we op medisch én maatschappelijk terrein veel van leren.

We hebben daarom genealogisch (stamboom) onderzoek verricht in de Historische Steekproef Nederland, van rond 1812 naar nu, om familie stambomen uit heel Nederland te vinden die exceptioneel oud worden. Ook hebben we individuen gevonden die als enigen binnen hun familie oud zijn geworden. Met het Langlevende Families van Nederland (LOF-NL) onderzoek willen we meer inzicht krijgen in zowel de sociale als biologische factoren die samenhangen met behoud van vitaliteit. Door mee te doen ondersteunt u de wetenschap op het gebied van vitale veroudering.

Waar staat LOF-NL voor?

Het onderzoek heet voluit “LOngevity Families of the NetherLands (LOF-NL)”. Dit betekent “Langlevende Families van Nederland”.

Waarom ben ik benaderd en zou ik deel moeten nemen?

U bent benaderd om mee te doen in het LOF-NL onderzoek, omdat u in een van de 2 interessante groepen mensen valt, waarvan we de levensduur van meerdere generaties voorouders hebben kunnen reconstrueren.

Groep 1: u bent ouder dan 75 jaar, èn u heeft een broer of zus heeft die ook zo oud is.

Groep 2: u bent ouder dan 75 jaar, als enige uit uw familie

Omdat we de levensduur van meerdere generaties van uw familie in kaart hebben kunnen brengen, bent u ontzettend interessant voor het LOF-NL onderzoek. Door uw deelname draagt u bij aan de kennis om veelvoorkomende en chronische ouderdomsziektes in de algemene bevolking te kunnen vertragen.

Wie zijn wij?

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar factoren die van belang zijn om in goede gezondheid een hoge leeftijd te bereiken. We hebben als doel kwetsbaarheid op hogere leeftijd te kunnen herkennen en vitaliteit te bevorderen. Naast het huidige LOF-NL onderzoek, is er ook een langlopend onderzoek, genaamd de Leiden Langleven Studie, waar al veel families uit heel Nederland aan meedoen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.leidenlangleven.nl .