LOF-NL ONDERZOEK

Groep 2: mensen die als enige in hun familie lang leven

U bent benadert door het onderzoeksteam van het LUMC om mee te doen aan het LOF-NL onderzoek en komt uit een familie waarin u als één van de weinige binnen uw familie een hoge leeftijd heeft bereikt. Wilt u de gehele brochure nogmaals lezen KLIK DAN HIER.

 Wie mogen meedoen?

Mannen en vrouwen kunnen deelnemen aan het onderzoek als ze een leeftijd van tenminste 75 jaar hebben, als een van de weinigen in hun familie.

Verder is het belangrijk dat elke deelnemer een extra contactpersoon beschikbaar heeft, bijvoorbeeld een (schoon)zoon of (schoon)dochter.

Wij zouden het fijn vinden als u met uw familie en naasten praat over mogelijke deelname aan het LOF-NL onderzoek.

Wat moet ik doen?

Het LOF-NL onderzoek bestaat uit twee onderdelen die beide bij u thuis zullen plaatsvinden:

Deel 1) U vult een vragenlijst in die u thuis krijgt gestuurd. Wij hebben vragen onder andere over uw familieachtergrond, leefstijl, persoonlijkheid, opleidingsniveau, welvaart en beroep. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer twee uur.

Deel 2) U doneert wangslijmvlies en speeksel. U kunt dit zelf afnemen met benodigdheden die u hiervoor krijgt opgestuurd. U kunt dit monduitstrijkje en de ingevulde vragenlijst naar ons via de post terugsturen in de antwoordenvelop (geen postzegel nodig). U hoeft niet naar het LUMC te komen.

Uw deelname aan dit onderzoek is belangrijk. Wij doen daarom ons best om het onderzoek voor u zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

Heeft u verdere vragen over deelname of over dit onderzoek neem contact met ons op.