THYRAGE STUDIE 2017-2018

Thyrage studie

THYRAGE is een Europees consortium dat de rol van de schildklier in gezond oud worden onderzoekt. Het LUMC is hierbij het coördinerend instituut . Het LUMC onderzocht ook in andere studies de rol van de schildklier bij gezond oud worden. In de Switchbox Studie van de Leiden LangLeven Studie is gevonden dat mensen met heel lang levende ouders een hoger niveau van schilklier-stimulerend hormoon hebben vergeleken met hun partners. Daarnaast zijn er twee gerandomiseerde, placebogecomtroleerde trials uitgevoerd naar de behandeling met een schildklierhormoon. Er werd hierbij gekeken naar de invloed van het hormoon op de kwaliteit van leven van 80-plussers, die kampen met subklinische hypothyreoidie of vermoeidheid.

  • Onderzoek met toedienen schildklierhormoon 

  • 1263 bloedmonsters verzameld

“Waarom begint bij sommige mensen het verouderingsproces pas op veel latere leeftijd, waardoor ze veel langer gezond blijven en ook veel ouder worden? Wat hebben zij dat de meeste van ons niet hebben? Heel interessant om te onderzoeken.”

Eline Slagboom, Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie