THYRAGE STUDIE 2017-2018

Thyrage studie

30 deelnemers

THYRAGE is een Europees consortium dat de rol van de schildklier in gezond oud worden onderzoekt en het LUMC is hierbij het coördinerend instituut. Het LUMC onderzocht ook in andere studies de rol van de schildklier bij gezond oud worden. In de Switchbox studie van de Leiden LangLeven Studie is gevonden dat mensen met heel lang levende ouders een hoger niveau van schilklier-stimulerend hormoon hebben vergeleken met hun partners. In de THYRAGE studie wilde we de effecten van een lage dosis synthetisch schildklierhormoon (T3) en schildklier-stimulerend hormoon (TSH) onderzoeken. Gedurende 5 dagen hebben 30 proefpersonen een lage dosis T3 of TSH ingenomen, en is op de eerste dag meerdere keren bloed afgenomen via een buisje in de arm en daarna nog 3 of 4 dagen alleen in de ochtend.

Links naar enkele wetenschappelijke artikelen:

“Waarom begint bij sommige mensen het verouderingsproces pas op veel latere leeftijd, waardoor ze veel langer gezond blijven en ook veel ouder worden? Wat hebben zij dat de meeste van ons niet hebben? Heel interessant om te onderzoeken.”

Eline Slagboom, Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie