SWITCHBOX: 2012-2014

135 deelnemers

Uit de Leiden LangLeven Studie bleek dat kinderen van langlevende ouders hun bloedsuiker en stofwisseling beter reguleren. Hormonen die onder invloed staan van de hersenen, beïnvloeden stofwisseling, bloedsuikers en reactie op lichte stress. In Switchbox wilden we onderzoeken of de nakomelingen van langlevende ouders en hun partners verschillen vertonen in deze hormonen, de stofwisseling en de reactie op lichte stress. Met een MRI scanner is hersenactiviteit gemeten, met een continue bloedsuiker monitor het verloop van de bloedsuikerspiegels over de dag, en met een soort band om de borst de ademhalingsfrequentie, de hartslag en bewegingspatronen. Aan dit onderzoek hebben 135 proefpersonen meegedaan. Hiervan zijn 38 deelnemers de tweede dag teruggekomen naar het LUMC voor bloedafnames om hormonen te kunnen meten. De belangrijkste bevindingen zijn dat het schildklier-stimulerend hormoon (TSH) hoger en het groeihormoon lager waren in de nakomelingen dan in de partners.

Links naar enkele wetenschappelijke artikelen:

“Waarom begint bij sommige mensen het verouderingsproces pas op veel latere leeftijd, waardoor ze veel langer gezond blijven en ook veel ouder worden? Wat hebben zij dat de meeste van ons niet hebben? Heel interessant om te onderzoeken.”

Eline Slagboom, Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie