Samen Oud Samen Thuis studie 2012-2014

SamenOudSamenThuis studie

Tussen 2012 en 2014 hebben 164 mensen uit de Leiden LangLeven Studie meegedaan aan de SamenOudSamenThuis Studie. De deelnemers is gevraagd minder te eten en meer te bewegen gedurende 3 maanden. Ons team bestudeerde de verschillen die er zijn tussen de metingen voorafgaand aan de studie en na de leefstijlverandering. We bestudeerden de moleculaire data in het bloed van de deelnemers, maar ook in stukjes van hun spieren en vet.

Tijdens dit onderzoek en ook nu nog wordt er veel samen gewerkt met andere universiteiten in Nederland, maar ook in Europees verband. Er is bijvoorbeeld samenwerking met het Max Planck Institute for the Biology of Ageing in Keulen. Hier wordt onderzocht of de moleculaire reactive op een maaltijddrankje is veranderd na de studie. Ook wordt er samengewerkt met collega’s in Londen om te onderzoeken of signalen op het DNA veranderen door minder te eten en meer te bewegen.

Ons team in Leiden is enige tijd geleden verder uitgebreid. Er wordt nu ook gekeken naar patronen van lichamelijke activiteit en er wordt gewerkt aan een methode om de biologische leeftijd van een persoon goed te kunnen schatten.

  • Minder eten en meer bewegen

  • Biologische leeftijd

“Waarom begint bij sommige mensen het verouderingsproces pas op veel latere leeftijd, waardoor ze veel langer gezond blijven en ook veel ouder worden? Wat hebben zij dat de meeste van ons niet hebben? Heel interessant om te onderzoeken.”

Eline Slagboom, Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie