Samen Oud Samen Thuis studie: 2012-2014

Tussen 2012 en 2014 hebben 164 mensen uit de Leiden LangLeven Studie meegedaan aan de SamenOudSamenThuis Studie. De deelnemers is gevraagd minder te eten en meer te bewegen gedurende 3 maanden. De deelnemers werden begeleid door een diëtiste en een fysiotherapeut, waarmee ze wekelijks contact hadden. Ons team bestudeerde de verschillen die er zijn tussen de metingen voorafgaand aan de studie en na de leefstijlverandering. We bestuderen de moleculaire data in het bloed van de deelnemers, maar ook in de afgenomen stukjes spier- en vetweefsel. Ook bestuderen we de moleculaire reactie, die af te lezen is in het bloed, op een gestandaardiseerd maaltijddrankje, en de mogelijke verandering van deze moleculaire reactie als gevolg van de leefstijlverandering.

Uit het onderzoek bleek dat nakomelingen van een langlevende familie hetzelfde reageerden op deze leefstijlinterventie als hun partners, maar dat zo’n soort leefstijlverandering gezondheidswinst kon opleveren voor alle ouderen. Voor ons onderzoek naar het voorkómen van ziekten (preventie) en het langer gezond blijven richten we ons tot ouderen in het algemeen.

De Medisch Ethische Commissie van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft het studie protocol goedgekeurd (P11.187).

Links naar enkele wetenschappelijke artikelen:

“Waarom begint bij sommige mensen het verouderingsproces pas op veel latere leeftijd, waardoor ze veel langer gezond blijven en ook veel ouder worden? Wat hebben zij dat de meeste van ons niet hebben? Heel interessant om te onderzoeken.”

Eline Slagboom, Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie