Nieuwsbrief 2020

In het verleden heeft u één of meerdere malen deelgenomen aan onderzoek van de Leiden LangLeven Studie en velen van u heb ik ontmoet op onze terugkomdagen. Zoals u weet is ons onderzoek gericht op het begrijpen welke factoren bijdragen aan het gegeven dat sommige ouderen sneller kwetsbaar worden en anderen heel weerbaar blijven. Zeker na het begin van de Corona epidemie is het veel mensen in de maatschappij duidelijk geworden dat ouderen kwetsbaar zijn, maar lang niet allemaal. Onderzoek bij ouderen blijft daarom van het grootste belang. Wij zijn daar nog steeds actief mee bezig. Dat kunt u in deze nieuwsbrief lezen.

Deel deze nieuwsbrief!