LLS Follow-up studie 2021-2023

Het doel van de Leiden Langleven Studie is om te leren hoe we gezonde en vitale veroudering kunnen begrijpen en stimuleren. Hiervoor willen we bij het LUMC graag gegevens verzamelen het verloop van ziekten en gezondheid. Met uw toestemming verzamelen we deze informatie bij de huisarts, apotheek, tijdens metingen op het LUMC en door middel van vragenlijsten. Op deze manier proberen we inzicht te krijgen in de veranderingen in uw gezondheid sinds de start van de Leiden Langleven Studie in 2002. Ons streven is om 500 proefpersonen die ook al in de IOP1 studie (2002-2006) hebben deelgenomen, nogmaals te onderzoek op het LUMC. Het is voor dit onderzoek niet van belang of u uit een langlevende familie komt of niet: als u eerder heeft meegedaan aan de Leiden LangLeven Studie (IOP1: 2002-2006) bent u van harte welkom om mee te doen.

Bij het huidige vervolgonderzoek kijken we vooral naar de rol van de stofwisseling, het afweersysteem en de werking van de hersenen, spieren en darmen. Waar het kan, vergelijken we de huidige uitkomsten met de gegevens die de vorige keer dat u meedeed werden verzameld. We onderzoeken of veranderingen over de tijd verband houden met metingen in uw bloed, urine of ontlasting.

Deze studie is oktober 2021 gestart, onderbroken in verband met corona maatregelen, en zal de komende jaren nog voortduren.

Veelgestelde vragen

Wie kunnen er meedoen aan vragenlijstonderzoek?

Iedereen die sinds de start van de Leiden LangLeven Studie in 2002 ten minste één keer een bezoek heeft gebracht aan het LUMC is welkom voor het invullen van de vragenlijsten. Ook indien uw partner en/of familieleden niet meer meedoen. De eerdere metingen die van u aanwezig zijn zorgen ervoor dat uw deelname ook zonder uw partner of familieleden bijzonder waardevol is.

Wie kunnen er meedoen aan Leiden LangLeven Follow-up onderzoeksdag op het LUMC?

Wegens onze capaciteit en budget kunnen er maximaal 500 deelnemers in de komende 2 jaar uitgenodigd worden om naar het LUMC te komen. We zullen een selectie maken uit iedereen die sinds de start van de Leiden LangLeven Studie in 2002 ten minste 1 keer een bezoek heeft gebracht aan het LUMC.

Wanneer kunt u een uitnodiging verwachten?

Na de zomer zijn wij gestart  met de Follow-up studie. Het onderzoek in 500 mensen zal waarschijnlijk 2 jaar tijd in beslag nemen waarbij er wekelijks maximaal 6 personen onderzocht kunnen worden. Dit houdt in dat er gedurende twee jaar wekelijks mensen uitgenodigd worden om naar het LUMC te komen voor onderzoek. Sommige deelnemers zullen al voor de zomer 2022 meer informatie ontvangen. Aan de anderen wordt geduld gevraagd omdat ze pas in de komende 1-2 jaar een verzoek krijgen om naar het LUMC te komen. Of u gevraagd wordt mee te doen met het lichamelijk onderzoek of niet hangt af van de gegevens die we al van u hebben. Indien u na deze selectie geen uitnodiging krijgt, blijft u nog altijd deelnemer van de Leiden Langleven Studie. U zult in de komende twee jaar de vragenlijsten toegestuurd krijgen en met het invullen van deze vragenlijsten levert u een grote bijdrage aan de Follow-up studie. Wilt u hier graag meer informatie over ontvangen? Dan kunt u uw vraag via het contactformulier inzenden waarna wij zo snel mogelijk met u contact opnemen.

Krijgen we als deelnemers naast de algemene resultaten ook de persoonlijke resultaten/informatie over de metingen teruggekoppeld?

Het is mogelijk dat er tijdens het onderzoek toevallig iets wordt ontdekt dat niet direct van belang is voor het onderzoek, maar wel voor uw gezondheid. In dit geval nemen wij contact op met uw eigen huisarts die met u zal bespreken wat er is gevonden en wat er verder moet gebeuren. Ongeveer 2 tot 3 jaar na uw deelname laten wij u in een nieuwsbrief weten wat de eerste uitkomsten zijn van het onderzoek.

Is het ook mogelijk om bij mij thuis te laten meten?

Wij onderzoeken de mogelijkheid om de metingen te doen bij een deel van de deelnemers thuis als zij werkelijk te slecht ter been zijn om naar het LUMC te komen. U zult hier spoedig meer over kunnen lezen op deze website.

Ik doe al mee aan een ander wetenschappelijk onderzoek. Mag ik dan wel meedoen met het LLS follow-up onderzoek?

U kunt contact met ons opnemen om te bespreken of u mee kunt doen. Over het algemeen geldt de regel dat meedoen aan meerdere studies tegelijk niet kan maar dat hangt erg van de studie af. Meld altijd bij de onderzoekers dat u ook met ander wetenschappelijk onderzoek meedoet.

Ik doe mee met een bevolkingsonderzoek. Mag ik dan wel meedoen met het LLS follow-up onderzoek?

Het bevolkingsonderzoek is geen wetenschappelijk onderzoek maar een screeningsprogramma, dus dat is geen probleem.

Wanneer komt er een terugkomdag?

Wanneer corona het weer toelaat komt er op 10 april 2022 weer een terugkomdag.

Waarom is de studie (nog) relevant?

De Leiden Langleven Studie wordt elk jaar belangrijker omdat we velen van u al zo lang hebben gevolgd qua gezondheid. Mensen worden steeds ouder maar vaak niet in goede gezondheid. Je wilt de oorzaken weten van die verschillen. Omdat we de mensen in de Leiden Langleven Studie al meerdere malen hebben onderzocht worden de gegevensbestanden steeds beter om echt naar het proces van veroudering te kijken in alle deelnemers. Met een steeds ouder wordende bevolking is het dus heel relevant om te onderzoeken hoe de één zo gezond oud kan worden en de ander in veel mindere mate.

Is het nog wel relevant om mee te doen als ik de vorige keer niet ben uitgenodigd/geselecteerd?

Iedereen is met de Follow-Up studie weer welkom. Zoals hiervoor is uitgelegd (lees voorgaande vragen) is iedereen welkom voor het deelnemen aan de studie, ook indien u de vorige keer niet bent uitgenodigd/geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. Iedereen is namelijk welkom om vragenlijsten in te vullen. Echter, voor het onderzoek worden maximaal 500 mensen uitgenodigd om actief mee te doen aan het onderzoek in het LUMC. Informatie over hoe dit onderzoek er uit gaat zien, volgt binnenkort. De onderzoekers zijn momenteel druk bezig met het vormgeven van het onderzoek. Hieruit moet naar voren komen wie er wel of niet mee kunnen doen.

Is het nog wel relevant om mee te doen als mijn partner niet meer mee doet?

Alle deelnemers zijn welkom, zeker ook aangezien er al eerdere metingen van u aanwezig zijn, waardoor uw deelname ook zonder uw partner wordt gewaardeerd.

Is het nog wel relevant als ik als enige van de familie nog mee doe?

Alle deelnemers zijn welkom, zeker ook aangezien er al eerdere metingen van u aanwezig zijn, waardoor uw deelname ook zonder uw partner en/of familie wordt gewaardeerd.

Is het nog wel relevant om mee te doen als ik niet naar het LUMC wil komen?

Het invullen van enkel de vragenlijst(en) ook al komt u niet naar het LUMC wordt net zo gewaardeerd en is zeker bruikbaar voor het onderzoek.

Heeft u een vraag?

“Waarom begint bij sommige mensen het verouderingsproces pas op veel latere leeftijd, waardoor ze veel langer gezond blijven en ook veel ouder worden? Wat hebben zij dat de meeste van ons niet hebben? Heel interessant om te onderzoeken.”

Eline Slagboom, Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie