Leren van Langlevenden – Cicero 2014

Er zijn families waarin personen generaties achtereen lang leven. Joris Deelen (29) ging voor zijn proefschrift op zoek naar biologische mechanismen die zorgen voor een lang en gezond leven.

In de rubriek ‘Blijvertje’ portretteren we een promovendus die na zijn promotie in het LUMC blijft werken. Wat heb je onderzocht? Mensen uit langlevende families hebben minder vaak leeftijdgerelateerde ziekten. We zijn op zoek gegaan naar variaties in het genetische materiaal die specifiek voorkomen bij deze families. Die wijzen misschien op mechanismen waardoor deze families gezond oud worden. We hebben de tot nu toe grootste genetische studie in langlevende
personen gedaan om daarachter te komen. Door variatie in hun dna te vergelijken met jongere controlepersonen ontdekten we dat en genetische variant op chromosoom 5 vaker voorkomt bij langlevende personen en hun ongeveer 10 procent meer kans geeft om heel oud te worden.

Deel dit artikel!