CLAMP studie: 2009

Omdat onze studies tot nu wezen op een betere regulering van het suikermetabolisme, wilden we graag een heel gericht onderzoek doen naar de verwerking van suiker door deelnemers door middel van een zogeheten hyperinsulinemische-euglycemische clamp. De proefpersonen moesten voldoen aan heel wat gezondheidscriteria, zoals het hebben van een normaal gewicht, geen medicijnen gebruiken en niet roken. In totaal hebben in 2009 24 proefpersonen meegedaan in dit specifieke onderzoek, waarbij ze een infuus kregen ingebracht, zodat de suikerspiegel constant kon worden gehouden. Vervolgens kregen de deelnemers insuline toegediend, en werd er door middel van diverse bloedafnames onderzocht hoe de deelnemers reageerden op het toedienen van insuline. Gedurende een hele dag van 8:30 uur tot 17:00 uur waren deze deelnemers aangesloten op het infuus en zijn er op 8 tijdstippen verdeeld over de dag bloedafnames geweest. Een van de conclusies van dit onderzoek was dat nakomelingen uit langlevende families gevoeliger zijn voor insuline.

Links naar enkele wetenschappelijke artikelen:

“Waarom begint bij sommige mensen het verouderingsproces pas op veel latere leeftijd, waardoor ze veel langer gezond blijven en ook veel ouder worden? Wat hebben zij dat de meeste van ons niet hebben? Heel interessant om te onderzoeken.”

Eline Slagboom, Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie